تیر ۲۷، ۱۳۸۹

غلط کردند آنها که پشیمان شدند


بنده پشیمان شدم

برگشتم وردپرس سر خونه قبلیم  اونا که معرفت دارند جور لینک یه دوست رو کشیدن کاری نیست براشون
هرچند اگر اونجا رو ببندن ما بازهم شاید بیایم همین جا .

http://www.mandalays.wordpress.com/

1 نظرات:

گلادیاتور گفت...

صبح ها با آفتابگردان
تمام نانواهاي محله مان را
گردن مي زنم و
عصر ها با خدا
شطرنج بازي ميکنم
روزگار خوبي است
فقط تو را نمي بينم
شايعه شده با
فرشته ها از خانه فرار کردي
اما آنها هم تورا
قال گذاشتند ...